Cam Delme

Akdenizcam Cam Delme

Cam Delme

Camın muhtelif çaplardaki matkap uçlarıyla havşalı ve havşasız olarak delinmesi işlemine denir. Özellikle, temperleme işlemine tabi tutulacak delikli cam levhalarda Delik Standartları Hakkında Teknik Bilgiler önemlidir.

 

Delik Standartları Hakkında Teknik Bilgiler
Deliklerin çapı genel olarak camın kalınlığından daha küçük olmamalıdır. Daha küçük delikler için AKDENİZ CAM'a danışılmalıdır.

Genellikle; cam levhanın kenarlarına, levhanın köşelerine ve birbirine göre delik konumlarının sınırlaması aşağıdakilere bağlıdır.